המרפאה נותנת מענה לכל מגוון ההפרעות הנפשיות במבוגרים.

להלן תחומי הפעילות העיקריים במרפאה: