למרפאה נסיון רב במתן חוות דעת משפטיות לכל סוגיהן, כולל כשירות, אפוטרופסות, ירושות, הערכה פסיכיאטרית וכתיבת חוות דעת, בתחום הפלילי והאזרחי כאחד.